Město Brno zahájilo přípravu projektu, který umožní vrátit do města atraktivní prostředí říčního nábřeží. V oblasti přiléhající k centru bude vytvořeno území, které nabídne procházky a pobyt kolem vody a v přilehlých parcích. Projekt se zabývá revitalizací území kolem Staré Ponávky s cílem vytvořit podél vodního kanálu, dlouhého téměř čtyři kilometry, promenádní a pobytové korzo.

Díky revitalizaci tohoto vodního toku bude také možno propojit Svitavu a Svratku a tím se dostat z centra města různými směry podél vody. Proměněné území bude atraktivním pro obyvatele města Brna i pro jeho návštěvníky. Brno tak má možnost upevnit svoji pověst města, ve kterém se dobře žije.

Nově

Výstupy projektu k nahlédnutí
Zapojte se svými náměty do diskuze