17

24.02.2012

Ve dnech 24.-25. ledna 2012 proběhla v Katovicích závěrečná konference k projektu REURIS. Projekt bude oficiálně ukončen v srpnu tohoto roku. Město Brno tak má díky tomuto projektu k dispozici komplexně připravenou projektovou dokumentaci k revitalizaci Staré Ponávky. Další pokračování, tedy realizace navržených úprav, bude záviset na dostupnosti finančních prostředků. V tuto chvíli se jako nejreálnější jeví zařazení projektu do tzv. nového Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), který bude pravděpodobně financován z evropských fondů v období 2014 - 2020. O zařazení projektu do tohoto plánu se bude jednat během tohoto a příštího roku.

31.01.2012

V území podél toku Staré Ponávky bylo umístěno 5 informačních panelů, které kolemjdoucí seznamují s projektem a plánovanými záměry. Panely naleznete v lokalitách při soutoku Ponávky se Svratkou, nad sídlištěm v Komárově, v parčíku na Dornychu, u Tepláren na ulici Špitálka a při ulici Tkalcovská poblíž Intersparu.
[ soutok ] [ Dornych ]

01.09.2011

Seznamte se s výsledky ankety, která proběhla během výstavy projektu v Urban centru od května do července.
[ výsledky ankety ]

01.08.2011

V úterý dne 28.6. v 17 hod. se v Urban centru uskutečnilo závěrečné 5. veřejné setkání k projektu, které představilo výsledky projektu za jeho tříleté trvání. Hostem byl ing. Jiří Karnecki z Magistrátu hlavního města Prahy, který účastníky seznámil s úspěšnými revitalizacemi toků v Praze.
[ foto ] [ pozvánka ] [ foto ]

15.06.2011

V záložce VÝSTUPY se můžete seznámit s návrhy dokončených projektových dokumentací (DÚR) pro lokality Teplárny, areál bývalých Škrobáren a nad sídlištěm Komárov.

13.05.2011

10. května byla v Urban centru (Mečová 5) zahájena závěrečná výstava k projektu REURIS, která uceleně představuje jeho výstupy. Výstava potrvá do konce července.
[ pozvánka ]

05.04.2011

V úterý dne 29. března 2011 se v kulturním centru Slévárna Vaňkovka uskutečnilo 4. veřejné setkání k projektu Revitalizace Staré Ponávky (REURIS). Cílem setkání bylo představení podrobného řešení revitalizace Staré Ponávky ve 3 vybraných lokalitách (Teplárny, areál bývalých Škrobáren, nad sídlištěm Komárov).
[ pozvánka ] [ Foto ]

30.08.2010

V záložce VÝSTUPY se můžete seznámit s návrhy dokončené Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky.

28.06.2010

V záložce VÝSTUPY se můžete seznámit s nově vzniklou brožurou Příklady dobré praxe revitalizací vodních toků ve městech České republiky.

14.06.2010

Ve středu dne 23.6.2010 v 17 hod. se v kulturním centru Slévárna Vaňkovka uskutečnilo 3. veřejné setkání k pilotní akci Revitalizace Staré Ponávky (REURIS), jehož cílem bylo představení návrhů Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky.
[ pozvánka ] [ foto ]

25.01.2010

Dne 27.1.2010 v 16 hod. proběhlo v Urban centru setkání s odborníky k projektu Revitalizace Staré Ponávky, jehož cílem byla diskuze o směřování návrhů projektu z pohledu různých profesí.
[ foto.jpg ]

18.12.2009

Od 22.12.2009 jsou v Urban centru vystaveny výsledky studentského workshopu, který se uskutečnil v říjnu v rámci zpracování Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky. Návrhy studentů architektury z Brna, Bratislavy a zahradní architektury z Lednice řeší 4 lokality na Staré Ponávce. Výstava potrvá do 8. února.

01.12.2009

Dne 9.12.2009 v 17 hod. se v Urban Centru uskutečnilo 2. veřejné setkání k pilotnímu projektu Revitalizace Staré Ponávky (REURIS). Bližší informace viz příloha.
[ pozvanka.pdf ]

24.11.2009

Ve dnech 26. - 29.10.2009 proběhl v rámci zpracování Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky studentský workshop, který byl zaměřen na řešení 4 vybraných lokalit při Staré Ponávce. Prezentace návrhů bude vystavena v Urban centru. Termín bude upřesněn.
[ foto.jpg ]

13.08.2009

Bylo zahájeno zpracování Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky. Termín dokončení studie je červen 2010. S návrhy řešení se budete moct seznámit na připravovaných veřejných setkáních.

16.06.2009

Pokud máte zájem diskutovat o Staré Ponávce, můžete přímo pod článkem Lubomíra Kostroně na Brnopolis.eu - http://www.brnopolis.eu/2009/05/revitalizace-stare-ponavky.html

16.06.2009

Dne 6.5.2009 se uskutečnilo 1. veřejné setkání, jehož cílem bylo předání informací o cílech projektu, jeho časovém harmonogramu, možnostech zapojení se do projektu a diskuse o problémech a příležitostech řešeného území.
[ foto.jpg ]

Financovanie

KT 24.04.2017
...zda sa, ze keby ste vyhlasili na revitalizaciu zbierku , uz by sa aj nieco vyzbieralo :)

Kdy sebude realizovat?

Eva Kostková 11.11.2016
Dobrý den, v současnosti je schváleno posouzení projektu prvních tří etap (soutok Ponávky a Svratky, meandr u ulice Svatopetrská a úsek v blízkosti Brněnských škrobáren). Realizace bude závislá od získání finanční podpory z fondů EU či jiných finančních zdrojů. S případnými dotazy či podněty se obracejte přímo na mě. S pozdravem

Ing. Eva Kostková
Projektový manažer
Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Kounicova 67, 601 67 Brno
+420 542 174 599
kostkova.eva@brno.cz

Kdy se bude realizovat?

Martin Z 02.11.2016
Dobrý den,
zajímalo by mě, kdy se zmíněný projekt započne realizovat.

Realizace projektu Ponavka

Anna 09.06.2016
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se na projekt revitalizace Ponávky povedly získat finanční prostředky, či jej alespoň zařadit do IPRM.
Konkrétně by mě pak zajímalo území okolo ulice Špitálka a Teplárny.
Děkuji moc za odpověď.

S přáním krásného dne

Realizace projektu

Honza 04.03.2015
Dobrý den, chci se zeptat jestli se už podařilo na projekt ziskat nejakou finanční dotaci a na kdy je plánována jeho realizace.

Revitalizace Ponávky a výstavba Bratislavské radiály

Martina 31.01.2015
Dobrý den, žádám o podrobné informace ohledně aktuálních aktivit v rámci revitalizace staré Ponávky, oblast Komárov. V současné chvíli je nikde nelze dohledat. S překvapením pozoruji, že se ve volném prostoru, který doteď sloužil jako výběh pro psy, přesněji u ulic Za mostem a Schwaigrova, začíná něco dít. Prostor je zahrazen plotem a v něm se pohybuje technika pro úpravu terénu. Evidentně jde o stavbu, která s revitalizací souvisí a jmenuje se "Nová agrozet". Na webových stránkách Radnice Brno-Jih dohledat nelze nic, totéž na webu Ředitelství silnic a dálnic, které by mělo projekt financovat (v rozpočtu pro rok 2015 není uvedeno nic pro tuto oblast). Zajímá mě, kdo povolil (pokud se tak tedy již stalo) výstavbu této komunikace v těsné blízkosti této panelové zástavby. Pokud odpovědi na mé dotazy z tohoto webu nedostanu, budu je eskalovat dál. Na rozdíl od pana Michala a jeho příspěvku ze dne 27.1.2015 si rozhodně nemyslím, že jde o skvělý projekt. Přinejmenším nerespektuje prostor obyvatelů výše zmíněných ulic a budoucí cenu jejich bytů v osobním vlastnictví, kterých cena rapidně klesne, jelikož budou stát přímo u rušné komunikace. O zvýšené prašnosti a hlučnosti nemluvě - chtěla bych vidět studie, které by mi mé obavy vyvrátily.

Realizace

Michal 27.01.2015
Dobrý den, mohl by někdo přidat informace o aktuálním stavu projektu revitalizace Ponávky. Počítá stále město Brno s jeho realizací? A jestli ano tak kdy? Jde o skvělý projekt a bylo by škoda, kdyby měl skončit v šuplíku. Děkuji.

IPRM

Eva Blahoňovská 15.03.2013
Dobrý den, revitalizace Ponávky nebyla nyní do IPRM zařazena, protože není adekvátní dotační titul, který by mohl projekt financovat. Zařazení do IPRM samo o sobě financování nezajistí, je to pouze podpůrné stanovisko města, že tento projekt je mezi prioritami. Pokud v dalším dotačním období 2014-2020 bude program pro revitalizace toků v intravilánech, požádáme o zařazení Ponávky do IPRM.Rozdělení podpor z EU bychom měli znát koncem roku 2013.

Realizace projektu

Michaela 04.02.2013
Dobrý den, dočetla jsem se, že Rada města Brna na svém zasedání dne 27. 2. 2013 by měla schvalovat IPRM projekty. Je Revitalizace Staré Ponávky také zařazena mezi schvalované projekty a pokud ano, mohli bychom se prostřednictvím těchto stránek dozvědět výsledek?

Horní tok Ponávky

Eva Blahoňovská 20.06.2012
V rámci projektu se horní část toku neřešila. Protože \"Stará Ponávka\" ve městě je napájena pouze z řeky Svitavy, nepředpokládáme jiný významný přítok znečištění než případně z této řeky. Znečištění přímo ve městě se děje nyní z odlehčovací komory jednotné kanalizace. Horní část toku Ponávky je součástí systému ekologické stability a mělo by o něj být pěčováno v souladu s ochranou přírody a krajiny. Konkrétní opatření se nyní na Ponávce neplánují.

Ponávka

Naďa 13.04.2012
Dobrý den, projekt se mi velmi líbí a při čtení studie návrhů mě napadlo pár otázek. Chtěla bych se tedy zeptat, zda byl v rámci projektu zkoumán i horní tok Ponávky ? Jak se případně zabrání vtečení znečištěné vody z horního toku do zrevitalizovaného úseku? Bude mít koryto přirozené břehy nebo uměle opevněné? A poslední otázka, zda se plánuje vysazení organismů do řeky? Děkuji.

pokračování projektu

Hana Bernardová 31.01.2012
Projekt REURIS bude oficiálně ukončen v srpnu tohoto roku. Město Brno tak má díky tomuto evropskému projektu komplexně připravenou dokumentaci pro revitalizaci Staré Ponávky. Další kroky - tzn. realizace navržených úprav - se budou odvíjet od dostupných finančních prostředků. V tuto chvíli se jako nejreálnější jeví zařazení projektu do tzv. nového Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), který bude financován z evropských fondů v období 2014 - 2020. O zařazení projektu do tohoto plánu se bude jednat během tohoto a příštího roku. Pokud to dobře dopadne, pak by realizace měla proběhnout ve výše uvedeném období.

Pokračování projektu

Michaela 24.01.2012
Dobrý den, zajímalo by mě, jakým způsobem se teď projekt vyvíjí. Konkrétně mě zajímá úsek od náhonu a oblast tepláren. Dá se někdy v brzké době očekávat zahájení výstavby a kdy obecně měla být revitalizace Ponávky hotová? Děkuji za odpověď

vodní toky

MUDr.Barbara Kubešová 24.08.2011
Přítelé,
skládním se před Vaší odvahou a nasazením. Jsem nadšena myšlenkou, že opět v Brně bude vodní tok přístupný lidem. Jsme na soutoku dvou řek a neexistuje zde nábřeží!
Souhlasím s projektem a podporuji ho.

ponávka

Olga Francusová 02.07.2011
Neuvěřitelné, že se něco v této lokalitě děje. Bydlím zde skoro půl století a zatím zde bylo jen černo, vlivem průmyslu a špatného živ. prostředí a to také proto, že naši nepřizpůsobiví občané si pletli Ponávku s jámami na odpad/kočárky, kola, lahve/ Proto jsem velice zvědavá jak se podaří uhlídat pořádek a aby se nic neničilo, zatím každý kout na ulici Špitálka slouží k ukládání odpadků, blokové čistění je 4x do roka a to je málo. Krásně upravená silnice a chodníky jsou stále plné odpadků, všude stojí zaparkovaná auta, hlavně u dvou opraven, kde si lidé odhazují nedopalky a papírky. Moc by mě zajímalo, jak na to, abychom žili konečně v pěkném prostředí.Snad se toho dožiji, moc Vám fandím a děkuji O.F.

zkušenosti, revitalizace

Hana Bernardová 13.05.2011
Odpověď na Vaši otázku v konkrétnějších obrysech byste možná mohl najít na právě probíhající výstavě k projektu v Urban Centru, která představuje projekt a jeho výstupy podrobně, lze také nahlédnout do zpracované studie. Kromě toho bude na konci června uspořádáno závěrečné setkání k projektu, kde bude možné diskutovat o různých aspektech revitalizací přímo se zpracovateli studie a dalšími specialisty.
K příspěvku pana Hlaváče - zmiňovaná rizika jsou přítomná stále, ať už je tok zrevitalizovaný nebo není. Samotnou revitalizací by se neměla zhoršit, spíše naopak, cílem je zkultivovat prostředí tak, aby bylo příjemné pro život a zároveň v maximální možné míře bezpečné.

zkusenosti

Petr PATRYK 10.05.2011
Dobrý den, bohužel jsem se nedozvěděl odpověď na svou otázku v nějakých konkretních obrysech - jediné, co zmiňujete, jsou stezky, ale ty řeku málokde nějak využívají, spíše ji trpí nebo ignorují. Zajímala by mě i odpověď na otázku pana Hlaváče.

zkušenosti

Hana Bernardová 03.05.2011
Dobrý den, to o čem se zmiňujete, je bohužel výsledkem dlouhodobého vývoje vztahu města k řekám a vodním tokům obecně. V současné době se tato situace začíná měnit, možná i proto, že lidé vidí, že někde jinde to jde a dokážou si představit, že by to mohlo být hezčí, příjemnější. Voda vždycky přitahuje pozornost. Základ je asi zpřístupnění (viz budování stezek), ale chce to jít ještě o několik kroků dál (zeleň, vybavenost,kvalitní veřejný prostor,...). Pokud se to podaří, věřím, že Stará Ponávka a postupně i další úseky řek v Brně ožije.

zkusenosti

Petr PATRYK 11.04.2011
Dobrý den, v Brně je několik desítek kilometrů říčních koryt. Bohužel, ať už jde o říčky/potoky nebo Svratku a Svitavu, jsou v drtivé většině přijímány okolím naprosto odlišně od vizí Vašeho projektu. Existuje několik málo výjimek, kde řeka není jen přítěží pro okolí, a proto bych se chtěl zeptat, jestli jste analyzovali tato vyjímečná místa nebo definovali podmínky, za kterých může docházet k propojení s okolním prostředím, aby Váš projekt neskončil dalšími kilometry opuštěných a zarostlých koryt. díky.

rizika revitalizace

doc. Hlaváč 16.03.2011
Chtěl bych upozornit na rizika spojená s revitalizací toků v městském prostředí. Dá se očekávat vyšší výskyt komárů a hlodavců a nelze ani pominout (zvláště u hřišť) možnosti úrazů či utonutí zejména malých dětí. Všechny tyto možnosti se již jinde vyskytly a dle mého názoru nejsou zatím dostatečně zvažovány.

Pohyb a sport

Hana Bernardová 07.03.2011
Děkujeme za zajímavý námět. Realizace takového hřiště by byla jistě přínosem a zapadá do celkové koncepce projektu, jehož cílem je mimo jiné zlepšování podmínek pro rekreaci obyvatel. Stěžejní by bylo vytipování vhodného místa pro takové aktivity. Podél Ponávky je navržena řada ploch, kde by bylo umístění možné, avšak ne všechny tyto plochy jsou v současné době připraveny k revitalizaci v krátkém časovém horizontu.

Pohyb a sport

Filip 16.02.2011
Dobrý den,
Rád bych se zmínil o možnosti realizace projektu hřiště pro aktivity dětí, mládeže i dospělých. Koncept vychází z moderních trendů velkých měst v některých zemích, kde pojmy jako fitness přecházejí do venkovního prostředí a možnost zacvičit mají i lidé, kteří nemají peníze na utrácení v posilovnách, nebo dávají přednost čerstvému vzduchu, v neposlední řadě inspiruje mládež k aktivnímu trávení volného času v jejich oblíbených venkovních prostorech. V neposlední řadě hřiště mohou využít i školy, v rámci obohacení pohybových aktivit dětí a mládeže.
Ke cvičení se využívá především posilování a cviků s vlastním tělem, s pomocí různých zařízení, nářadí, nebo překážek, tedy velmi přirozené formy, kterou si může kdokoliv přizpůsobit dle svých možností.
Takové hřiště zároveň zahrnuje různé druhy překážek pro aktivitu zvanou parkour, či jednoduchou gymnastiku, jako umění překonat překážky. Lidé mohou využít prostoru i pro jiné druhy sportů / aktivit, nebo jen k prostému protažení těla cestou z města.
Taková hřiště mají i své bezpečnostní standardy a pro Brno jako moderní město, by to znamenalo nejen zajímavé obohacení a jsme si jisti, i každodenní, atraktivní využití. Brno by šlo příkladem pro další města u nás i v Evropě, v oblasti veřejně přístupného trávení volného času, což je skvělá reklama.
Domníváme se, že právě projekt Ponávka by měl potenciál pro taková hřiště.
Zpracování samotného projektu a všechny náležitosti kolem jsou dále otázkou jednání, zatím se poohlížíme po možnostech realizace.
Na úvod bych se zeptal, zda-li by takový projekt byl realizovatelný v rámci Ponávky ??
Děkuji, Filip

archeologický průzkum

Hana Bernardová 01.10.2010
Archeologický výzkum v rámci projektu dělán nebyl, ale děkujeme za zajímavý podnět. Pokud stále existují, bylo by určitě dobré začlenit do revitalizovaného koryta základy středověkých zdí.

revitalizace Ponávky by měla být teprve začátkem

Roman Juránek 24.09.2010
Projekt na revitalizaci bývalého mlýnského náhonu a jeho prezentace na těchto webových stránkách mě velice potěšily. Brno se v minulosti chovalo ke svým vodním tokům macešsky, ať už to v 19. století byla ne příliš šetrná regulace řeky Svitavy nebo pozdější zasypání svrateckého mlýnského náhonu na Starém Brně a na Dornychu. Dnes jen můžeme závidět městům, která si své vodní toky hýčkají a zapojují citlivě do městského organismu. Snad bude tato revitalizace staré Ponávky společně s obnovou Ponávky v Lužánkách prvními vlaštovkami a vodní element oživí brněnské ulice znovu větší měrou. Při té příležitosti se nabízí myšlenka, zda nějakým způsobem (třeba podobně jako reminiscence Ponávky v Lužánkách)nevrátit částečně do ulic Brna zrušený svratecký náhon, který protékal Starým Brnem a u nádraží na Dornychu vytvářel malebná zákoutí nazývaná Malé Benátky. Jistě by tím ožily přilehlé ulice Brna.
Zajímalo by mě také, zda se při projektu počítá s archeologickým výzkumem v lokalitách bývalých středověkých mlýnů - například na Dornychu, kde stál již ve 14. století jeden z největších mlýnů na Moravě. Staré mlýnské kameny nebo obnažené středověké základy zdí by okolí tohoto vodního toku ještě více zatraktivnily.
Jinak všem autorům projektu přeji hodně zdaru a úspěchu při jeho realizaci.

fandím

Gábina Křemenová 21.09.2010
Právě jsem objevila tyto stránky a jsem naprosto nadšená. Nejenom proto, že v blízkosti bydlím. Je mi líto, že v Brně není voda více vidět, vždyť každé město s vodou, kolem které se dá procházet, získává na přívětivosti a osobitosti. Obzvlášť v této části města zeleň a příroda hodně chybí. Autoři projektu podle mě výborně podchytili potenciál Ponávky, snaží se ji zpřístupnit lidem a úspěšný projekt má šanci ovlivnit život v několika čtvrtích. Držím palce při realizaci. Když to může jít v jiných městech, proč ne v Brně?
Ještě chválím webové stránky projektu - přehledné mapky, historický vývoj, aktuální výstupy - přesně takové informace jsem o svém městě chtěla mít.

zapojení veřejnosti

Eva 27.06.2010
Voda je nejenom „základem života“, ale její koloběh na naší planetě je současně symbolem jeho neustálé proměny. Proto nás voda tak fascinuje a je pro nás nejenom fyzicky, ale i psychicky tak důležitá.
Jsem osobně moc zvědavá na příspěvky do diskuse o projektu revitalizace Staré Ponávky. Zdá se mi totiž, že u nás stále klesá zájem veřejnosti o spolupráci na přípravě rozvojových projektů. Možná, že jedním z důvodů je i to, že velká část občanů (ne vlastní vinou) nezná širší urbanistické nebo kulturní a politické souvislosti vývoje města, ve kterém žijí a nemá bohužel ani žádné informace o zkušenostech a trendech v rozvoji jiných měst u nás ani v zahraničí. Osvěta v této oblasti je v naší republice dlouhodobě zanedbaná – v knihkupectvích chybí překlady významných současných zahraničních publikací, v redakcích se téměř nevyskytují příslušně vzdělaní komentátoři.
Lidé si tím pádem všímají zpravidla jen těch změn ve svém okolí, které zažívají na vlastní kůži a opírají se o zkušenosti svých rodičů, maximálně snad ještě prarodičů. Jejich paměť pokrývá tedy jen malou část vývoje města i přírody. (Obyvatelé Masarykovy čtvrti snad dnes už ani netuší, že výstavba jejich domů kdysi „zničila“ přírodu, do které chodili obyvatelé Brna na procházku, jak psaly tehdejší noviny. A co lidé, kteří si stěžují na počasí - příliš mnoho sněhu v zimě nebo příliš velká vedra v létě – asi nevědí, že současné podmínky na této Zemi, jsou pro život homo sapiens ty nejlepší v okruhu tisíců světelných let!)
Přesto doufám, že se v diskusi o revitalizaci Staré Ponávky objeví zasvěcené příspěvky místních obyvatel, zdůrazňující jak potřebu zachovat paměť místa (v části, kde Ponávka procházela průmyslovými areály), tak i požadavky na různé typy rekreačních funkcí (v blízkosti sídliště Komárov).
Držím palce, aby se vybrané úseky začaly co nejdříve realizovat – tak lidé uvěří, že má smysl do tohoto i dalších projektů investovat svůj čas i úsilí.
Eva Staňková

Jak by území podél Ponávky - Svitavského náhonu mohlo v budoucnu vypadat? Máte nějaký podnět k projektu revitalizace?

Vložit příspěvek zde

výstupy
ze studií, projektů a doprovodných workshopů