Brněnské vodní toky


Brno vzniklo na soutoku Svratky a Svitavy, přičemž vodní toky podstatně ovlivnily morfologii brněnské krajiny. Ta byla původně značně bažinatá, nacházelo se zde množství rybníků a drobných toků, uvnitř hradeb tekl potok. Ve 13. století, kdy voda již nestačila pokrýt potřeby města (obrana, požáry, mlýny, sladovny, lázně...), byly vybudovány říční náhony s využitím vyschlých ramen obou řek a koryta říčky Ponávky. V 19. století se dokonce vžilo pro část města označení „Malé Benátky“.

Svratecký náhon v dolní části Pekařské ulice Foto: Archiv města Brna
 

 

revitalizace

Svratecký náhon na Mendlově náměstí Foto: Archiv města Brna

revitalizace

Svratecký náhon ve Vodní ulici Foto: Archiv města Brna

 

 

 


Svitavský náhon a Ponávka


Svitavský náhon je jedním ze dvou říčních náhonů zbudovaných ve 13. století. Tento vodní tok využívá částečně původních koryt Ponávky a Svitavy před jejich regulací. Na rozdíl od náhonu Svrateckého, který byl zasypán v 60. letech, dodnes protéká městem, a to v blízkosti historického jádra. Jeho revitalizace je možnost, jak vrátit vodu zpět do města.

 

revitalizace

Ponávka v Lužánkách Foto: Archiv města Brna

revitalizace

Ponávka v Lužánkách Foto: Archiv města Brna

revitalizace

1911 Pohled z ulice Křenové Foto: Archiv města Brna

revitalizace


Úbytek vodních toků na území Brna v průběhu staletí
Grafika: Kateřina Coufalová, s použitím map z knihy Brno - vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Karel Kuča, 2000.

Během 19. a 20. století voda postupně z města mizí. Svratka a Svitava jsou regulovány a soutok je odsunut za město. Svratecký náhon je téměř celý zasypán a Ponávka se v Králově Poli mění v podzemní kanalizační stoku. Dnes můžeme tušit, kudy všude voda tekla, jen podle názvů ulic (Vodní, Rybářská, Ponávka).

 

revitalizace

1906 Brněnské Malé Benátky (Svratecký náhon) Foto: Archiv města Brna

revitalizace

Svratecký náhon na Dornychu Foto: Archiv města Brna

 

 

 

revitalizace

1858 Ponávka na území města Brna Mapa: http://www.vilemwalter.cz/mapy

revitalizace

1899 Překlenutí Ponávky mezi ulicemi Francouzkou a Bratislavskou
Foto: Archiv města Brna

revitalizace

1976 Betonová řeka. Výbuch plynu nashromážděného v korytě Ponávky. Křížovatka ulic Příkop - Bratislavská, 30 m do ulice Ponávka
Foto: www.encyklopedie.brna.cz

revitalizace

Ponávka Foto: Archiv města Brna